nieuws

Milieubeweging in beroep tegen ontgrondingsvergunning circuit

bouwbreed Premium

De Stichting Duinbehoud heeft bij de Raad van State schorsing gevraagd van de ontgrondingsvergunning voor het nieuwe circuit Zandvoort die gedeputeerde staten van Noord-Holland eind vorig jaar hebben verleend. De stichting heeft bij de raad tevens beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan ‘Circuitgebied’.

Gedeputeerde staten verleende de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit in december vergunning 0,2 hectare duingebied te ontgronden. Een van de overwegingen van GS was dat het nieuwe trace tot vermindering van de geluidhinder zou leiden. Bovendien heeft het betrokken duingebied volgens GS “geen doorslaggeven de betekenis” en wordt de natuur gecompenseerd door een aantal voorgenomen maatregelen.

Woordvoerder Wijkhuizen van Duinbehoud stelt echter dat er al zoveel vernield is in het duingebied. “Daarbij komt dat GS hun eigen afspraken niet nakomen. GS hebben altijd op het standpunt gestaan dat pas aan het vernieuwde circuit mag worden begonnen als aan alle voorwaarden is voldaan die door de ministeries van WVC en Landbouw en Natuurbeheer in 1988 zijn gesteld. En daar is nog steeds geen sprake van. Wij vinden dan ook dat GS hier de algemene beginselen van behoorlijk bestuur overtreden.”

Reageer op dit artikel