nieuws

Middelburg bouwt rustig door op ‘bommentapijt’

bouwbreed Premium

De gemeente Middelburg begint gewoon met de bouw van enkele honderden woningen op een terrein waar bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond liggen. Ze negeert daarmee een advies van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van de Koninklijke Marine.

De EOD concludeerde eerder aan de hand van getuigenverklaringen en oude fotos van bominslagen, dat er in de betrokken wijk Erasmus explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. De dienst adviseerde de gemeente daarom een vervolgonderzoek naar de juiste locaties en bood een werkplan aan. Een woordvoerder van de Koninklijke Marine in Den Haag sloot niet uit dat er nu schade kan ontstaan bij de geplande werkzaamheden. Over de mogelijke aard van de schade is volgens hem niets te zeggen.

Volgens wethouder G. Schoenmakers van Middelburg valt het met het risico echter wel mee. Hij erkent de aanwezigheid van een bommentapijt op het terrein en de omgeving.

“We hebben daar de afgelopen tientallen jaren al voor honderden woningen geheid en er is nooit iets misgegaan. Bovendien liggen de bommen acht a` tien meter diep. Wanneer een heipaal al een bom raakt zal dit alleen maar een doffe dreun geven.”

De bouw van de woningen moet met maanden worden uitgesteld wanneer de EOD met zijn werkzaamheden begint. Ook erkent Schoenmakers dat de mogelijk miljoenen kostende operatie de grondprijs tot een onaanvaardbaar niveau zal opdrijven. Dat is, zo benadrukte hij, evenwel niet de aanleiding om toch met de bouw van de woningen te beginnen.

Desondanks is in de overeenkomsten met de toekomstige bewoners een clausule opgenomen die de gemeente vrijwaart van claims voor schade als gevolg van de aanwezigheid van de bommen. De Koninklijke Marine onderneemt verder geen actie tegen de Zeeuwse gemeente. “Wij onderzoeken en adviseren. De verantwoordelijkheid ligt verder bij de gemeente’, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel