nieuws

Medio 1994 certificaat voor gehele gietvloer

bouwbreed

Naar verwachting zijn vanaf medio volgend jaar anhydriet gietvloeren in het geheel van een ISO9000-certificaat te voorzien, van bindmiddel tot en met de verwerking. Intron BV te Houten verwacht halverwege dit jaar een certificaat te ke afgeven voor het anhydriet bindmiddel.

Het duurt in totaal nog zon anderhalf jaar om ook mortelfabrikanten en de eerste gietvloerbedrijven te certificeren.

De voorbereiding ligt geheel in handen van Intron BV. Dit bureau werkt eveneens aan een nationale beoordelingsrichtlijn voor de gietvloer. Deze kan volgens een woordvoerder van het certificeringsinstituut in oktober gereed zijn.

Het bureau is nagenoeg klaar met een prestatie-onderzoek naar een twintigtal vloersystemen, waarvan de gietvloer een onderdeel vormt. De vloersys temen omvatten de gehele opbouw, van constructievloer tot en met vloerbedekking. De tussenliggende dekvloeren en isolerende lagen hebben bij de beoordeling een belangrijke rol gespeeld.

Eind deze maand legt Intron de resultaten voor aan de opdrachtgevers. Behalve instituten zoals de Novem en de SBR betreft het onder meer leveranciers van constructievloersystemen, gietvloermortels en vloerbedekkingen.

In eerste aanleg is vooral gekeken naar het vocht- en temperatuurgedrag van de gehele constructies. Mede door tussentijdse vertraging was het eveneens mogelijk om spanningsaspecten mee te nemen.

Berekeningsprogrammas die Intron hiervoor opzette, zijn voortdurend getoetst aan de praktijk en dan vooral aan opgetreden problemen.

En die zijn er legio geweest, volgens een woordvoerder van Intron. Want de afdeling die zich bij het bureau bezig houdt met het beoordelen van bouwschades constateerde dat daarvan 40 procent betrekking heeft op vloeren. Hoewel betrokkenen weinig open kaart speelden, is het voor Intron toch mogelijk geweest tot een een sluitende beoordeling te komen.

En die schades zijn straks nagenoeg te voorkomen, zo is het oordeel bij Intron, zodra er een attest valt af te geven voor complete vloersystemen. Het prestatie-onderzoek biedt daarvoor een basis.

Voorlopig bestaat er nog een forse drempel om met een dergelijke beoordeling aan de slag te gaan, signaleert de woordvoerder van Intron. Daarbij doelt hij op de huidige attesten die slechts betrekking hebben op een onderdeel van het geheel. We moeten er nog voor zorgen dat er straks per vloersysteem een bedrijf de verantwoording op zich neemt voor het complete vloer-attest. Dat zou dan bijvoorbeeld de fabrikant ke zijn van de systeemvloer, is de visie bij Intron.

En of dat binnen het Nederlandse bestel mogelijk is moet de komende jaren blijken.

Reageer op dit artikel