nieuws

Lelystad boos over gedwongen sanering corporatie

bouwbreed

Lelystad ziet zich door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gedwongen om f.2,7 miljoen in de noodlijdende Christelijke Woningbouwvereniging ‘De Opdracht’ te steken. Dit is door het Centraal Fonds als voorwaarde gesteld wil het zelf een financiele bijdrage van f.22,5 miljoen leveren. Lelystad wil het gevraagde bedrag op tafel leggen maar zal echter direct voor steun bij het rijk aankloppen.

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bepaalde onlangs dat een steunverlening tot een bedrag van f.25,2 miljoen voldoende is om de noodlijdende corporatie te helpen.

‘De Opdracht’ had om een financiele injectie van in totaal f.52 miljoen gevraagd. Als voorwaarde voor de steun bepaalde het Centraal Fonds echter wel dat Lelystad zelf f.2,7 miljoen moet bijdragen.

Het Lelystadse gemeentebestuur is het met de opvatting van het Centraal Fonds dat de stad medeverantwoordelijkheid draagt voor de slechte positie van De Opdracht niet eens. “De gemeente kan geen beleid worden verweten dat aantoonbaar heeft bijgedragen aan de problemen van de woningbouwvereniging” , aldus Lelystad in een toelichting op het besluit.

De gemeente ziet zich echter gedwongen om toch met de voorwaarde akkoord te gaan.

“Immers” , zo stelt zij vast “niet instemmen met het voorstel van het Centraal Fonds betekent dat de sanering van De Opdracht ernstig wordt vertraagd, dat de vereniging wordt gehinderd in haar bedrijfsvoering en dat de noodzakelijke werkzaamheden die de woningbouwvereniging aan haar woningbezit moet uitvoeren stagneren.” Met de steunverlening, zo stelt het gemeentebestuur vast, kan “eindelijk”

de al jaren dringend noodzakelijke, maar steeds uitgestelde renovatie van 482 woningen in de wijk Jol worden uitgevoerd.

Overleg Omdat Lelystad van mening is dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de problemen van de corporatie, wil ze de bijdrage dan ook niet uit eigen middelen betalen. De stad doet hiervoor een beroep op de rijksoverheid. Overleg hierover is gaande met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Overigens is het college van B en W van oordeel dat de bijdrage van het Centraal Fond marginaal is. “Als in de toekomst blijkt dat de bijdrage onvoldoende is, moet het Centraal Fonds opnieuw financiele hulp verlenen” , aldus het gemeentebestuur.

Reageer op dit artikel