nieuws

Leiden blijft financieel krap in het jasje zitten

bouwbreed

De financiele problemen van centrumgemeenten die voortkomen uit de hoge kosten van culturele voorzieningen, onderwijs, verkeersvoorzieningen en de zwakke sociale structuur, moeten via regionale belastingen en heffingen worden opgelost.

Die stelling werd op een symposium in Leiden over de artikel-12-status van gemeenten onderschreven door de Tweede-Kamerleden Van der Heijden (CDA), Schoots (PvdA) en Ybema (D66). Leiden nam na 22 jaar onder ‘curatele van het rijk te hebben gestaan, met gemengde gevoelens afscheid van de artikel-12-status.

De Leidse wethouder S. de Vreeze van financien hield staatssecretaris De GraaffNauta van Binnenlandse Zaken en de kamerleden voor dat Leiden, na tijdens de afgelopen 22 jaar ruim f.140 miljoen gulden artikel-12-steun en f.120 miljoen aan stadsvernieuwingsgeld te hebben ontvangen, geenszins uit de financiele problemen is. De stad moet voor 1993 f.8 miljoen gulden extra zien te vinden om de begroting sluitend te krijgen.

Daarnaast is volgens De Vreeze aan het echte probleem van Leiden niets gedaan. De centrumgemeente moet nog altijd de financiele lasten dragen van voorzieningen waar ook door inwoners van gemeenten in de regio gebruik van wordt gemaakt, zoals de schouwburg en parkeerruimte in het stadscentrum. Dat feit, gekoppeld aan noodzakelijke investeringen in toekomstig onderhoud, infrastructuur, zoals de bouw van een nieuw station, het ruimtetekort, het monumentale karakter en de sociale structuur zullen de toekomstige financiele positie van de stad volgens De Vreeze onder druk zetten.

Volgens de wethouder is de enige oplossing een regionale aanpak, met regionale middelen. Hij pleitte daarbij voor een herverdeling van het gemeentefonds in regionale fondsen en afdracht van de onroerend-goedbelasting van randgemeenten aan dat regionaal fonds.

Reageer op dit artikel