nieuws

Kranen geven draai aan 50 m hoge installatie

bouwbreed

Op het nieuwe fabrieksterrein Horstel van Westfalen AG nabij Osnabruck is eind vorig jaar een 125 ton zware en ongeveer 50 meter hoge toreninstallatie opgericht voor de fabricage van industriele gassen. Het in verticale positie brengen van de luchtontledingsinstallatie was een kolfje naar de hand van het ervaren kraanverhuur bedrijf AKV uit Bochum, dat voor dit karwei twee Liebherr-autokranen inzette.

Terwijl de Liebherr LG 1550 vakwerkkraan het 125 ton zware gevaarte in verticale positie hijst wordt de voet van de ruim 50 meter lange installatie met een Liebherr LTM 1400 telescoopkraan bijgetild.

De installatie is in twee delen op het fabrieksterrein aangevoerd en daar in horizontale positie afgebouwd. Voor de eindmontage en in gebruikname diende de toren in verticale positie te worden gebracht en op een speciale vooraf gemaakte fundering geplaatst; een gecompliceerde en nauwkeurige hijsklus die met twee zware kranen werd geklaard.

Voor het eigenlijke hijswerk is door AKV een, nog kort daarvoor aangekochte Liebherr LG 1550 vakwerkkraan ingezet.

Uitgevoerd met een 63 meter lange hoofdgiek en verzwaard met 160 ton ballast kon de machine bij een vlucht van 14 meter het 125 ton zware gevaarte gemakkelijk aan. Het maximale lastmoment van 1750 tm was voor de LG 1550 geen enkel probleem, daar de kraan, die overigens naar wens met telesoopgiek of vakwerkgiek te leveren is, bij gebruik van een zware giekuitvoering is berekend op een grootste hijsvermogen van 550 ton en een maximaal lastmoment van 5256 tm.

Voor het bijtillen van de torenvoet werd door AKV een Liebherr telescoopkraan van het type LTM 1400 gekozen. Deze 8-assige autokraan voert op dit chassis zijn 50 meter lange giek alsmede de zware ondersteuningen steeds mee. Uitgerust met 95 ton ballast leverde de assistentie bij het hijswerk van de de zware LG 1550 geen probleem. Zodra de installatie in verticale positie was gebracht, werd de LTM 1400 losgekoppeld waarna de LG 1550 de installatie nauwkeurig op de fundering manoeuvreerde.

Voor de aanvoer van de mastelementen met lengten van 7 en 14 meter was een convooi van zeven diepladers nodig met draagvermogens tot 60 ton.

Deze diepladers zorgden ook voor het transport van de voor dit karwei noodzakelijke 255 ton balastgewicht, de zware kraanhaak, de stempelplaten en andere benodigdheden.

Reageer op dit artikel