nieuws

‘Huisvesting asielzoekers zaak van gemeente en rijk’

bouwbreed Premium

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben besloten om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de huisvesting van asielzoekers. De komende maand zullen beide partijen uitzoeken hoe groot het probleem precies is. Daarna komen ze met een plan van aanpak.

Het kabinet en de gemeenten uitten de afgelopen maanden behoorlijk wat kritiek op elkaar. Zo vond staatssecretaris Heerma dat de gemeenten asielzoekers bij huisvesting voorrang moesten geven boven bijvoorbeeld jongeren. De gemeenten op hun beurt klaagden over het uitblijven van voldoende geld voor de opvang en huisvesting van asielzoekers.

Bovendien, zo was het verwijt, is er sprake van een grote hoeveelheid regelingen, die ondoorzichtig en bureaucratisch zijn.

Volgens de VNG moeten nog dit jaar voor 35000 asielzoekers woningen worden gezocht. Dat komt neer op 20000 woningen. Dan is nog geen rekening gehouden met de 12000 ontheemden uit het voormalig Joegoslavie die waarschijnlijk vanaf september een verblijfsstatus krijgen.

Jaarlijks komen er 228000 woningen vrij. Volgens Heerma moet het daarom geen pro bleem zijn om de asielzoekers en vluchtelingen onder te brengen. Volgens VNG-voorzitter A. Havermans ligt het probleem echter veel genuanceerder. Veel asielzoekers willen namelijk in een van de grote steden wonen, omdat ze daar landgenoten treffen en eventueel werk ke vinden. De woningmarkt daarentegen is in de grote steden juist veel krapper.

Onderzoek Onderzocht wordt nu in welke woningen de asielzoekers zullen worden ondergebracht.

Overwogen wordt alleenstaanden tijdelijk samen onder te brengen. Andere mogelijkheden zijn duurdere woningen en toepassing van individuele huursubsidie. Het kabinet gaat ook onderzoeken of opvangregelingen (zoals voor gedoogden, vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden) op elkaar ke worden afgestemd.

Havermans toonde zich na afloop van het overleg met het kabinet, waaraan onder anderen premier Lubbers, minister d’Ancona en staatssecretaris Heerma deelnamen, verheugd dat Heerma de gemeenten niet langer ‘onwillig’ noemt. Beide partijen zien de huisvesting van asielzoekers als een gezamenlijke taak, zo liet Havermans weten: “Het rijk bagatelliseert niet langer het probleem van de gemeenten om asielzoekers te huisvesten. We willen allebei hetzelfde.”

Reageer op dit artikel