nieuws

HSB haalt banden met Korea nauwer aan

bouwbreed

Zoals bij de meeste toeleveranciers/producenten van bouwmaterieel is 1992 ook voor HSB Apeldoorn een jaar geweest waar, volgens directeur H.S. Borreman “de zaken niet geheel in lijn liepen met onze verwachtingen” . Naast de recessie vielen bij dit bedrijf enkele vaste waarden (FiatAllis) weg.

De eerste schrankladers van Hyundai, hier een HSL600, zijn reeds door HSB afgezet.

Toch is men in Apeldoorn voor 1993 redelijk optimistisch gestemd. Naast het importeurschap van een deel van de Hyundai-produkten zal HSB dit jaar nog meer produkten gaan voeren die in Korea worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld vorkheftrucks en bestelwagens in de kleinere klassen. Het is zelfs niet onmogelijk dat bestaande produktlijnen worden uitgebreid.

Hyundai Door het wegvallen van Fiat–Allis moest HSB noodgedwongen op zoek naar een vervangend produkt. Achteraf gezien blijkt men met het verworven importeurschap van Hyundai geen gelukkiger greep hebben ke doen. Niet alleen produceert dit Koreaanse bedrijf een vrijwel complete lijn bouwmaterieel maar het heeft zich tevens in de redelijk korte tijd dat dit merk bestaat wereldwijd een goede naam verworven. Naast de hier inmiddels ook populaire series hydraulische graafmachines en wielladers zal dit jaar een !

uwe wielladerlijn, bestaande uit vier modellen, worden geintroduceerd. Het gaat hier om een lijn die voornamelijk is afgestemd op de Europese eisen.

De produktlijn skidsteerladers, waarvan de eerste reeds in Nederland zijn afgezet, zal aan de Nederlandse vraag worden aangepast. Nog geen afdoend antwoord kan men in Apeldoorn geven op de toch brandende vraag wanneer de eerste mini-graafmachines van Hyundai hier zullen worden gepresenteerd. Officieel is het nog zo dat de produktie van Hyundai op dit gebied louter en alleen is bestemd voor de Koreaanse thuismarkt. Men kan er ons inziens echter wel vanuit gaan dat dit type machine nog dit jaar in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Steyr De Oostenrijkse Steyr-produkten blijven ook in 1993 een van de sterke pijlers onder het HSB-concern. Reeds volgende maand komt deze fabrikant met drie splinternieuwe zware trekkers op de markt. Tevens zal de agrarische markt dit jaar kennis ke maken met een aantal nieuwe Steyr-produkten. Hoe belangrijk deze markt voor HSB is, mag blijken uit het feit dat men in 1992 een omzetgroei kon realiseren van 50 procent, en dat bij een gelijkblijvende markt.

Asia Motors Als gevolg van de goede contacten die HSB in Korea heeft opgebouwd en de goede acceptatie van het Koreaanse produkt, lag het voor de hand dat HSB voor uitbreiding van zijn produktengamma in eerste in stantie in dit land naar nieuwe produkten heeft gezocht.

Fabrikant Asia Motors bouwt in Korea onder meer bestelwagens die hier te lande vallen onder de 2500 kg GVW terwijl in het programma tevens een 4×4-jeepmodel is opgenomen.

Met deze produkten kan HSB een aantal hiaten in zijn leveringsprogramma opvullen. Zo was het probleem van Steyrtrucks dat men de klant beneden de 7 ton niets te bieden had, terwijl er duidelijk marktvraag aanwezig is. Bijvoorbeeld in de bouw. Asia Motors kan bijvoorbeeld in de kleine klassen een zogenoemde ‘towner’ leveren a` la Daihatsu. Ook voor de 4×4-bedrijfswagens is in ons land duidelijk een markt aanwezig.

Halla Dit jaar zal men bij HSB ook produkten tegenkomen met de merknaam Halla. Dit bedrijf is in de achterliggende periode groot geworden door de bouw van schepen en zware machinerieen. De eerste kennismaking van dit bedrijf met de (bouw)materieel-wereld dateert uit 1991 toen het een contract met een looptijd van vijf jaar sloot met het Japanse Hitachi. Het betrof de levering van technische know-how door Hitachi voor de produktie van hydraulische graafmachines in de standaardklasse alsook mini-graafmachines. Gezien de contacten met Hyundai zijn beide typen machines op dit moment niet interessant voor HSB.

Iets anders ligt het bij het programma moderne vorkheftrucks dat Halla volledig in eigen beheer vervaardigt zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische aandrijving.

Dit complete programma zal in 1993 door HSB worden gevoerd. De introductie zal in maart plaatshebben.

Binnen de HSB-Holding zullen Asia Motors en Halla worden ondergebracht een nieuw gestichte onderneming met de naam HAM-Groep.

Dit aanhalen van de banden met Korea en Oostenrijk plus nog tal van innovaties op het gebied van landbouwmechanisatie hebben ervoor gezorgd dat men bij HSB dit jaar, ondanks de zorgen die de huidige ontwikkelingen van de economie met zich mee zullen brengen, met groot vertrouwen tegemoet ziet.

Reageer op dit artikel