nieuws

Hilversum vreest artikel 12-status

bouwbreed

De Hilversumse gemeenteraad noemt de nieuwe kortingen op de algemene uitkering van die stad onredelijk, onbillijk en daarom onaanvaardbaar. Ondanks uitgebreide bezuinigingsoperaties neemt de dreiging voor Hilversum om een artikel-12-gemeente te worden alsmaar toe. De raad toont zich extra teleurgesteld, omdat BZ eerder een forse stijging van de algemene uitkering in het vooruitzicht had gesteld.

De raad heeft becijferd dat de gemiddelde landelijke inkomsten uit het gemeentefonds het afgelopen jaar met 13,6 procent toenamen, terwijl de Hilversumse inkomsten met 3,4 procent afnamen.

Reageer op dit artikel