nieuws

Heerlen wil ontwikkeling bedrijventerrein Geleendal

bouwbreed

De gemeente Heerlen wil dat de provincie Limburg het te ontwikkelen bedrijventerrein Geleendal een bovenregionale status geeft, ten behoeve van vestiging van kleinschalige hoogwaardige bedrijvigheid.

Dat blijkt uit een door B en W van Heerlen bij provinciale staten ingediend bezwaarschrift tegen de Ontwerp Streekplan–uitwerking / Herziening op onderdelen Bedrijventerreinen en Kantorenlocaties Zuid-Limburg.

In dat plan stellen gedeputeerde staten dat het terrein Geleendal in beginsel voldoet aan de vereiste vestigingsvoorwaarden maar toch geen bovenregionale status toegekend wordt. De gemeente Heerlen acht dit standpunt onaanvaardbaar.

Gewezen wordt op het feit dat uit een nadere studie naar de meest wenselijke invulling van het Geleendal blijkt dat het bewuste bedrijventerrein zowel markttechnisch als uit oogpunt van economische haalbaarheid uitermate geschikt is voor vestiging van kleinschalige hoogwaardige bedrijven.

“Het Geleendal scoort, vergeleken met de concurrentie, gunstig wat betreft onder meer de ligging ten opzichte van het stadscentrum, de goede bereikbaarheid (zichtlocatie langs A76) en representativiteit van de omgeving” , aldus B en W.

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Geleendal als bovenregionale locatie past volgens hen ook geheel in de taakstelling die aan het stedelijk knooppunt Heerlen/Maastricht is opgelegd.

De constatering van GS dat het bedrijventerrein Geleendal een concurrent zou vormen voor het te ontwikkelen grensoverschrijdend bedrijventerrein Heerlen/Aken achten B en W onjuist: “Geleendal kan, gezien het gecompliceerde karakter bij de ontwikkeling van het grensoverschrijdende terrein (opstellen mer, twee nationaliteiten, grondverwerving en aanleg infrastructuur) sneller ontwikkeld worden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels