nieuws

GS van Utrecht schuiven met taken

bouwbreed

Het volkshuisvestingsbeleid en de uitvoering van het ontgrondingenbeleid zijn enkele van de in totaal tientallen taken die gedupeerde staten van Utrecht naar gemeenten wil afstoten.

Dit blijkt uit een notitie van GS waarin zij zich herbezinnen op de provinciale kerntaken.

Van de huidige 114 beleidstaken die de provincie Utrecht uitvoert, merken GS er 36 aan als een zogeheten provinciale kerntaak. GS zien ook enkele nieuwe kerntaken voor het provinciebestuur weggelegd.

In dit kader wordt onder andere gedacht aan de gemeentelijke indeling en de uitwerking van de Vinex.

In het voorstel wordt door GS benadrukt dat de bezinning niet tot een vermindering of toename van taken leidt maar slechts tot een verschuiving.

Reageer op dit artikel