nieuws

Grote steden eisen veel meer geld voor stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

Gaandeweg zag je toch meer steun richting de vier gaan in plaats van naar de 23 middelgrote gemeenten.” De VNG wil inhoudelijk niet op de kritiek ingaan. Wel laat een woordvoerder uiteindelijk weten dat de VNG bij Heerma heeft aangedrongen op meer geld voor de stadsvernieuwing in de grote steden.

Vinex

In de brief aan het kabinet benadrukken de vier dat de Verdeelnota het compacte stad be leid van de Vinex in de wielen rijdt. Omdat, zo schrijven zij, de voorgenomen verdichting van de grote steden voor een groot deel uit de toekomstige stadsvernieuwingssubsidies moet worden betaald. Als de bijdrage dan ook niet omhoog gaat zal de Vierde Nota Extra bij de vier de kast ingaan. “Het afmaken van de klassieke stadsvernieuwing in de vooroorlogse woonwijken is nog belangrijker dan het rijksbeleid voor stedelijke vernieuwing” , zo schrijven zij.

Reageer op dit artikel