nieuws

GIW wil een forum voor klachten koopwoningen

bouwbreed Premium

De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) wil een forum voor de beslechting van geschillen. Het forum moet zich vervolgens ke buigen over alle klachten die met een koopwoning te maken hebben. Een dergelijk woningkopersplatform is in de ogen van het GIW klantvriendelijker en tevens laagdrempeliger dan de huidige geschillenregelingen. Ook de snelheid waarmee klachten worden behandeld moet worden verhoogd.

Aldus GIW-directeur drs. J.J.A. Scholten, gisteren op de nieuwjaarsreceptie van de stichting in het Rotterdamse World Trade Center. Volgens Scholten is het met name in het belang van de kopers dat er structuur wordt gebracht in de huidige geschillenregelingen.

Vooral ook omdat in het kader van de wet geschillenregeling de geschillenbeslechting in arbitrage wordt omgezet, is volgens Scholten de tijd aangebroken om de regelingen tegen het licht te houden.

“De huidige stand van zaken is nu dat wanneer er, om het maar even beeldend te zeggen, in een opgeleverde woning een deur scheef hangt de koper bij het GIW moet aankloppen. Is er echter een grenen deur geleverd terwijl een eiken was besteld, dan moet dezelfde koper naar de Raad van Arbitrage.”

Scholten benadrukt dat een dergelijke situatie voor de consument alleen maar “onduidelijk en verwarrend” werkt.

“Het komt voor” , zo vervolgde hij, “dat iemand met een klacht bij ons komt voor overleg en dat onze arbiter bij een aspect van de klacht moet zeggen dat hij het in behandeling zal nemen en bij een ander aspect niet bevoegd is. Het zou in mijn ogen dan ook ideaal zijn, wanneer we in zouden slagen om in goed overleg met alle betrokken instanties te komen tot een forum waar alle ge schillen een koopwoning betreffende, zouden worden beslecht.”

Reacties Scholten zei het idee inmiddels al bij diverse instanties te hebben aangekaart en zeer wisselende reacties daarop te hebben ontvangen. “Consumentenorganisaties zien het wel zitten, het is klantvriendelijker en vooral ook kostenbesparend. Daarentegen nemen producenten een wat meer afwachtende houding aan. Dit natuurlijk ook omdat de Raad van Arbitrage een wat hoge drempel voor sommigen heeft en dat heeft voor producenten natuurlijk ook voordelen.” De Raad van Arbitrage zelf was gisteren overigens voor commentaar niet bereikbaar.

Naast een kopersplatform werkt het GIW ook aan een snellere afhandeling van de klachten. “We hebben zodanige organisatorische aanpassingen ingevoerd, dat het op zeer korte termijn mogelijk wordt over te gaan tot een soort van snelrecht.”

In de praktijk komt het er volgens Scholten op neer dat een klacht binnen zes tot zeven we ken moet zijn afgerond. “De klacht komt binnen” , legde hij uit, “vervolgens gaat een van onze inspecteurs in den lande een kijkje nemen. Van zijn bevindingen stelt hij een rapport op. Binnen drie weken na melding van de klacht moet dit bij de klager en aannemer binnen zijn. Zij krijgen dan twee weken de tijd om te reageren. Reageert men niet dan kan de arbiter er van uit gaan dat de klacht is afgehandeld. Reageert men wel dan volgt een gesprek. Het streven is om de totale procedure binnen zes tot zeven weken af te ronden.”

Scholten verwacht zelf dat tussen de zestig en zeventig procent van alle klachten die jaarlijks bij het GIW binnenkomen met een dergelijke korte procedure kan worden opgelost. Bij de overige klachten is een langere procedure noodzakelijk.

“Maar dan” , voegde de GIWdirecteur er aan toe, “vervalt men ook in gesprekken en briefwisselingen.”

In het afgelopen jaar heeft het Garantie-instituut in totaal 36300 garantiecertificaten verstrekt.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel