nieuws

Geldzorgen bij senioren gaat ten koste onderhoud

bouwbreed

De vergrijzing van onze samenleving heeft consequenties voor de staat van de woningen. Steeds vaker blijkt dat oudere huizenbezitters moeilijk geld vrij ke maken voor onderhoud.

Door de koopkrachtdaling in de afgelopen jaren is het voor een aantal ouderen steeds moeilijk rond te komen. Met hun aow, soms aangevuld met een klein pensioen, voorzien senioren slechts in het dagelijks levensonderhoud. Het instandhouden van de woning heeft de minste prioriteit. Het is voor een aantal bejaarden een reden te verhuizen. Nadelig gevolgen zijn dat de woonlasten zullen toenemen. Voor de samenleving betekent dit een groter beslag op de huursubsidie en de goedkopere woningvoorraad.

De oplossing is betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Het onderzoek ‘Hoger inkomen en woningonderhoud voor oudere eigenaar-bewoners’, dat in opdracht van de gemeente Hengelo werd uitgevoerd, toont aan dat in de eigen woning opgeslagen vermogenspotentieel voldoende is om een substantieel inkomen te ke generen. Met een hypotheek in combinatie met een levenslange lijfrente, volgens de onderzoekers een goed uitgangspunt voor de financiering, ke dan extra middelen worden verkregen. Met dit geld kan dan een onderhoudsabonnement worden genomen. “Het gevolg is een betere onderhoudssituatie van de woningvoorraad, meer werkgelegenheid en minder uitgaven aan huursubsie door langer blijven wonen in de goedkopere eigen woning” , aldus de samenstellers.

Langer leven De doelgroep blijkt inmiddels enige omvang te hebben. Als de resultaten van het onderzoek in Hengelo worden toe past op de situatie in Nederland dan blijken er 150000 huishoudens van 55-74 jaar in aanmerking te komen voor de deze nieuwe hypotheek/levenslange lijfrente-vorm.

Volgens de samenstellers zal de doelgroep als gevolg van de geleidelijke veroudering van de bevolking gemiddeld elke drie tot vier jaar met ongeveer tien procent toenemen. Uit het onlangs gepubliceerde Europa in Cijfers van Eurostat, het CBS van de Europese Gemeenschap, blijkt dat in Nederland de levensverwachting de laatste jaren aanzienlijk is gestegen. Bij vrouwen lag de gemiddelde levensduur in 1989 op 80 jaar en bij de mannen op 73,7 jaar.

Gezien de goede zorg zal de gemiddelde levensduur groeien. Het onderhoud kan voor deze groep een struikelblok vormen. De gemeente Hengelo stelt voor om met een geselecteerd aantal aannemers in zee te gaan. Deze ke dan via -uiteraard- lagere tarieven het onderhoud verrichten van senioren die kiezen voor dit nieuwe financieringsprodukt.

Voor de Vereniging Eigen Huis, die niet bij het onderzoek was betrokken, mag er geen sprake zijn van een verplicht karakter. “Overigens het onderzoek van de gemeente Hengelo is niet nieuw.

Wij hebben al een keer de ‘opeet-hypotheek geopperd” , is de eerste opmerking van drs.

H.J. van Herwijnen, directeur Vereniging Eigen Huis. “Ik denk dat er weinig belangstelling zal zijn voor zon verplicht abonnement. De senioren zijn zeer goed in staat om zelf hun onderhoudszaken te regelen.

Daarnaast moet er een clausule in het contract worden opgenomen die eigenaars instaat stelt ook van goedkopere offertes gebruik te mogen maken.”

Reageer op dit artikel