nieuws

FNV voert kort gedingen om naleving bouwcao

bouwbreed

In december heeft het district Zuid-Holland van de bouw- en houtbond FNV vijf keer een kort geding moeten voeren om bedrijven te verplichten de cao voor het bouwbedrijf na te komen. Een zaak werd aangehouden, vier andere gedingen werden gewonnen.

In alle gevallen ging het de bond er om de bedrijven te dwingen geen achterstand te laten ontstaan in het voldoen van hun verplichtingen jegens hun werknemers door tijdige betaling van premies en bijdragen bedrijfstakeigen regelingen aan het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid.

In alle gevallen werd als stok achter de deur een dwangsom van f.1000 gevraagd voor elke dag, waarop de bedrijven in gebreke zouden blijven. De kort gedingen tegen J.J. van Delden, Den Haag, N.C. van Wijgaarden Boskoop, Van Dam BV in Noordeloos en J.

den Boef, handelend onder de naam KVZ Zwijndrecht, werden alle toegewezen.

Dat vermeldt het districtsbureau in zijn Zuid-Holland Informatie, het blad voor zijn kader in het werkgebied ZuidHolland. Daarin valt ook te lezen dat bedrijven, die al maanden lang niet meer aan hun verplichtingen willen of ke voldoen -vaak nadat eerder een kort geding procedure over naleving van de cao heeft plaatsgevonden- worden voorgedragen voor een faillissement.

Reageer op dit artikel