nieuws

Even lezen voor de veiligheid

bouwbreed

Leven is een gevaarlijke bezigheid. En bouwen is gevaarlijker dan de meeste andere bezigheden. Er deden zich in de bouw in 1990 ongeveer 25000 ongevallen voor, waarvan enkele honderden tot blijvende invaliditeit leidden en enkele tientallen de dood tot gevolg hadden. Bijna alle had men ke voorkomen.

De Stichting Aboma uit Ede, waarin werkgevers en werknemers in de bouw samenwerken, heeft onder meer als opdracht de veiligheid in de bouw te bevorderen. De specialisten van Aboma denken en werken met de bouwbedrijven mee.

Een speciale taak van de onafhankelijk werkende stichting is de analyse van ongelukken. De Gezamenlijke Dienst Veiligheid Aannemingsbedrijven van Aboma onderzoekt de gemelde ongevallen en brengt er rapport over uit. Zorgvuldig wordt nagegaan wat de oorzaak is of wat de oorzaken zijn.

Verklaringen van betrokkenen en onderzoek ter plekke leveren de informatie op voor een vertrouwelijke rapportage aan het bedrijf.

Er zit in veel ongevallen een zekere overeenkomst:dikwijls is een ongeval te wijten aan onvoldoende organisatie (65% ), in veel gevallen leidt een verkeerde handeling tot een ongeluk (25%) en soms (10%) zijn omgevingsfactoren de oorzaak. Natuurlijk is er ook dikwijls sprake van een optelsom:iemand probeert onvoldoende organisatie te compenseren met een improviserende handeling die leidt tot een misgreep.

Uit de rapportage van Aboma kan lering worden getrokken, een verstandig mens leert van z’n fouten. Het leek de redactie van Cobouw daarom nuttig een aantal ongevallen van types zoals die veel voorkomen, in een maandelijkse rubriek onder de loep te nemen. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat, zijn de namen, plaatsen en tijden fictief. De ongelukken zijn wel echt gebeurd.

De rubriek, met als titel ‘Even lezen voor de veiligheid’, wordt geschreven onder mede-verantwoordelijkheid van Aboma. Onder elk verhaal staan daarom ook naam, adres en telefoonnummer van Aboma vermeld.

Reageer op dit artikel