nieuws

EG-voorzitter Belgie wil Europese heffing CO

bouwbreed

Belgie gaat als voorzitter van de Europese Gemeenschap de druk op Groot-Brittannie opvoeren om alsnog akkoord te gaan met een Europese heffing op het gebruik van energie en de emissie van koolstofdioxide (CO). De Belgische minister van Financien kan daarbij rekenen op de steun van de Europese Commissie die twee jaar geleden zelf met deze Europese energiebelasting op de proppen kwam.

Dat voorstel voorzag destijds in een heffing van drie dollar op een vat olie vanaf 1993, die zou oplopen tot tien dollar per vat in het jaar 2000. Deze nieuwe Europese belasting vond vanaf het begin geen genade in de ogen van GrootBrittannie, de zuidelijke EGlanden, Ierland en Frankrijk.

Parijs wil wel een heffing op de uitstoot van CO maar wil meedoen aan een energieheffing als die ook op kernenergie van toepassing is. De zuidelijke landen waren tegen de heffing omdat zij een industriele ach terstand hebben op het noorden van de EG en sowieso minder CO uitstoten dan de noordelijke geindustrialiseerde landen. Aan dat bezwaar is Europees commissaris Paleokrassas deze week tegemoet gekomen door voor te stellen om Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal toe te staan de energie- en CO-heffing voorlopig niet op te leggen.

De vrijstelling zou van kracht blijven zolang deze landen de helft van de CO-emissie, die tegen het jaar 2000 wordt verwacht, nog niet hebben bereikt. Behalve Groot-Brittannie konden alle andere elf EGlanden deze week in Luxemburg tijdens de Europese ministeraad van milieu met deze formulering akkoord gaan.

Belgie, dat op 1 juli al een nationale energieheffing heeft ingevoerd voor particuliere personen en niet voor de industrie, wil nu van zijn EG-voorzitterschap gebruik maken om de Britten alsnog voor 1 januari van dit jaar op de knieen te dwingen en de nieuwe Europese belasting te aanvaarden.

Voor deze Europese belasting is het akkoord van alle twaalf EG-landen vereist. Maar Groot-Brittannie heeft al laten weten zich te blijven verzetten.

Reageer op dit artikel