nieuws

Duitse vorstverlet blijft tot 1996 bestaan

bouwbreed Premium

De regering in Bonn heeft de voorgenomen afschaffing van het vorstverlet voorlopig voor twee jaar uitgesteld. De regeling komt daardoor pas op 1 januari 1996 te vervallen.

Dit jaar zal naar verwacht zon DM1 miljard aan verletgelden worden uitbetaald. Het vorstverlet wordt echter wel met 3 procent verminderd. Inplaats van 1 november gaat de regeling nu op 1 december in om op 31 maart te eindigen.

De regering heeft de werkgevers en de bonden gemaand om voor de genoemde vervaldatum passende maatregelen te treffen.

Voorzieningen in de cao moeten de bouwvakkers uitzicht geven op een gegarandeerd jaarinkomen.

Bonn stelde als alternatief de invoering van langere werktijden in de zomer voor. In plaats van de gebruikelijke tarieven voor overwerk te hanteren zouden de werkgevers lagere vergoedingen ke aanhouden waarmee ze de hogere kosten ke compenseren.

Bondsminister Th. Waigel van Financien laat bij herhaling weten het verlet door vorst en slecht weer schadelijk te vinden voor de bouw. Hij vindt het een taak van de werkgevers ervoor te zorgen dat het personeel het hele jaar door op de bouwplaats kan werken.

Reageer op dit artikel