nieuws

Duitse bouwmachinebouw is gerust over toekomst

bouwbreed Premium

De Duitse fabrikanten van machines voor de bouw en voor de vervaardiging van bouwmateriaal ondervinden nog steeds een aanzienlijke stimulans van de bouwopgaven in de oostelijke deelstaten. De industrie schat de totale opdrachtgroei over 1992 op 10 procent. De aanwas die de industrie in 1991 constateerde beliep 36 procent terwijl de toename voor 1992 naar verwacht op 45 procent zal uitkomen.

De slechte afzet in de meeste andere landen, uitgezonderd enkele Aziatische staten, zorgt evenwel voor een nadelige invloed op de groeicijfers. De totale aanwas over 1992 zal om die reden uitkomen op 25 procent. De helft van de produktie zet de industrie van bouw- en bouwstoffenmachines af in eigen land. Van deze helft komt ongeveer 30 tot 40 procent terecht in de oostelijke deelstaten.

In 1981 werden in totaal 7155 machines voor de bouw in de genoemde sectoren gemaakt.

De omzet over deze activiteiten beliep DM7,3 miljard. In 1991 werden 10920 machines gemaakt tegen een omzet van DM12,2 miljard. De industriesector liet via secretaris U.

Koslin van de vakgemeenschap bouw- en bouwstoffenmachines weten dat er geen duidelijkheid bestaat over de mate waarin de verhoogde bouwbehoefte in het oosten van het land aanhoudt. Op termijn zal zich ook hier een verzadiging voordoen. Rond die tijd valt echter een verhoogde buitenlandse afzet te verwachten.

Koslin zegt zelf niet te geloven dat op middellange termijn verzadiging van de Oostduitse markt optreedt. Tot op heden investeerden eigenlijk alleen de overheid, de dienstverlening en de handel in nieuwbouw.

Dat betekent dat de particuliere sector nog moet beginnen met investeringen in de woningbouw. Daarbij wacht een groot aantal woningen op renovatie, wat eveneens investeringen met zich meebrengt. De totale bouwbehoefte tot aan 2005 in het oosten van Duitsland beloopt om en nabij DM2,4 biljoen.

Reageer op dit artikel