nieuws

Dit jaar wordt Europese norm valnetten verwacht

bouwbreed Premium

In de loop van dit jaar heeft afstemming plaats over de Europese norm inzake de voorwaarden voor de fabricage van veiligheidsnetten. In voorbereiding bevindt zich een Europese norm voor de montage van deze voorzieningen. Het gaat hierbij om minimumnormen, die elke lidstaat van de EG naar eigen inzicht kan verscherpen.

Hoofdinspecteur ing. M. Lawrenz van de Bau-Berufsgenossenschaft in Wuppertal noemde op een bijeenkomst in Bergambacht het vangnet dat trapezewerkers gebruiken een voorziening die meer dan afdoende veiligheid biedt. Dat beschikt over mazen die op hooguit 2 tot 3 cm van elkaar zitten.

Anders dan de netten die bijvoorbeeld de bouw gebruikt gaat het niet om geknoopte maar om gebreide netten. De reden daarvoor ligt in het feit dat trapezewerkers er zwevend in afdalen en zich bij geknoopte netten ernstig ke verwonden.

In het geval van de industriele netten mag het materiaal waaruit ze zijn geknoopt volgens Lawrenz niet te dun zijn omdat ze dan niet alleen de val breken maar ook diepe insnijdingen ke maken. Een te elastisch (opgehangen) net buigt tijdens het breken van een val door terwijl een te strak (opgehangen) net bij een val als een katapult werkt.

In de meeste gevallen zal een veiligheidsnet tijdens het breken van een val scheuren, maar tegelijkertijd zoveel weerstand bieden dat het degene die valt vasthoudt. Dat lukt alleen op afdoende wijze wanneer het net over een randkoord beschikt dat de last over het hele net verdeelt. Onder meer de aanwezigheid van zon koord maakt een net tot een veiligheidsnet.

Testen De mate waarin een net mensen ongedeerd opvangt hangt volgens Lawrenz nauw samen met de ouderdom van deze voorziening. Een net van bijvoorbeeld 3 bij 3 meter kan, zodra het de fabriek verlaat, een kracht van 2,3 kiloJoule weerstaan. Jaarlijks treedt echter een verlies van 30 tot 40 procent op, wat betekent dat het net na een jaar nog maar 1,8 kiloJoule kan weerstaan.

Het gaat hierbij evenwel om benaderingen omdat de wijze van onder meer opslag een niet onbelangrijke rol speelt. Na een jaar valt vervanging echter aan te raden. Het inweven van extra draden kan de nieuwe aanschaf uitstellen. Bepaalde veiligheidsnetten beschikken over gemerkte testdraden die de gebruiker ter controle naar een onderzoeksinstituut kan sturen.

Het testen van veiligheidsnetten dient volgens Lawrenz door middel van dynamische belastingen te gebeuren. Een statische belastingsproef voorziet in het ophijsen van een gewicht met het te onderzoeken net. Op die manier ontstaat echter weinig inzicht in de mate waarin net en hulpconstructie lasten opvangen en verwerken. In het geval van de BauBerufgenossenschaft gaat het om een proefopstelling waarin van 7 meter hoogte een kogel van 100 kg op het te testen net valt.

Lawrenz neemt deel aan de Europese werkgroep die zich sinds 1990 buigt over de normen waaraan veiligheidsnetten moeten voldoen. Naar verwacht zullen deze normen eind 1994 zijn aangenomen. Duitsland beschikt volgens Lawrenz reeds over een norm inzake de fabricage van valnetten. De Berufsgenossenschaft waarvoor hij werkt gaf over de montage van deze netten een eigen werkblad uit. Bedrijven die aan de hand van deze voorschriften netten hangen, hoeven na de oplevering van het karwei geen belastingsproef te laten uitvoeren. Een soortgelijke regeling geldt volgens Lawrenz ook voor de steigerbouw.

Reageer op dit artikel