nieuws

Derde dakboekje BDA fors gegroeid

bouwbreed

BDA Buro Dakadvies BV te Gorinchem heeft het derde BDA-dakboek(je) uitgegeven. Het ‘BDA dakboekje93’

is veel forser geworden dan de twee voorgaande. Dit om de eenvoudige reden, dat de hoeveelheid informatie betreffende daken en dakbedekkingsprodukten enorm is toegenomen.

Het boek telt maar liefst 910 paginas. Ondanks zijn grote schat aan dakinformatie is het boekje gemakkelijk te hanteren. Het is mede aangepast op grond van de wensen van de gebruikers. De structuur van de inhoud van het boekje is zodanig gewijzigd, dat per produktgroep behalve algemene gegevens over de materialen specifieke richtlijnen voor het ontwerpen, de uitvoering en de detaillering zijn gegeven. In het boekje wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de bouwfysische aspecten van daken. Er wordt stilgestaan bij de diverse belastingen, die op het dak optreden of ke optreden. Verder zijn er onderwerpen in behandeld zoals ontwerprichtlijnen voor de afvoer van regenwater, draag- en on derconstructies voor platte en flauwhellende daken, maar ook onderconstructies voor hellende daken. Vervolgens zijn alle dakbedekkingtypen behandeld van bitumen, kunststof en riet tot en met metalen en schubvormige dakbedekkingen. Veel aandacht is tevens besteed aan allerlei uitingsvormen van daken, zoals parkeer-, terras- en andere daken.

Harmonisatie Gebruikers ke er verder informatie in vinden over kwaliteitseisen, certificatie, garantiebepalingen en wat er nog meer komt kijken bij het construeren van een goed dak.

Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoeken van bepaalde daktermen.

Er is uitdrukkelijk op gelet, dat er een harmonisatie van richtlijnen optreedt voor de diverse branches van dakdekkers. Het dakboekje is door zijn inhoud niet alleen geschikt en bestemd voor architecten, maar ook voor dakconstructeurs, dakbedekkingsbedrijven en opdrachtgevers.

Het dakboekje is te bestellen bij BDA Buro dakadvies BV te Gorinchem, tel.:0183069690, fax 01830-30630.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels