nieuws

Den Haag: brief aan VNG niet discriminerend

bouwbreed

Het Haagse college van B en W vindt dat er in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van de vier grote steden geen discriminerende tekst staat. Het Haags Meld- en Registratiepunt Discriminatiezaken wilde dat het college afstand van de brief nam, omdat daarin een negatief verband zou worden gelegd tussen de komst van immigranten en de problematiek van de stadsvernieuwing.

In de brief wordt gepleit voor een hoge prioriteit bij de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden. “In het perspectief van een doorgaande immgratie en een afnemende financiele inspanning van het rijk op het terrein van stadsvernieuwing ligt er een enorm probleem” , aldus de vier grote gemeenten in de brief aan de VNG.

De tekst wekt volgens het meldpunt de indruk dat immigranten verantwoordelijk zijn voor verloedering van bepaalde wijken. Volgens B en W van Den Haag is er echter sprake van een misverstand over de interpretatie van de passage.

Reageer op dit artikel