nieuws

Den Dunnen: DG Kokhuis heeft correct gehandeld

bouwbreed

Secretaris-Generaal drs. R. den Dunnen van VROM heeft het in een brief aan alle medewerkers van het ministerie opgenomen voor DirecteurGeneraal Volkshuisvesting, mr. L.H.J. Kokhuis. Hem treft geen blaam, zo schrijft Den Dunnen.

Kokhuis was in opspraak gekomen na een bericht in De Volkskrant, waaruit bleek dat hij, zonder dat men op het departement ervan op de hoogte was, een bestuursfunctie heeft vervuld bij een van de werkmaatschappijen van drs. B.

Terpstra. Terpstra is degene die tot voor kort uitvoering gaf aan de reorganisatie bij VROM, waaraan Kokhuis leiding gaf.

Den Dunnen verklaart in de brief dat Kokhuis op het moment dat hij in dienst trad bij het DGVH alle nevenfuncties heeft opgezegd die betrekking zouden ke hebben op de volkshuisvesting of zijn taken bij het DGVH. In november 1989 heeft hij het bestuurslidmaatschap van Terpstras werkmaatschappij SGOP opgezegd.

“Vanaf dat moment” , aldus Den Dunnen, “was er op geen enkele wijze sprake van een zakelijke band tussen de heer Kokhuis en de SGOP. Van financieel belang is overigens nimmer sprake geweest.”

De Secretaris-Generaal wijst er verder op dat de keuze op Terpstra en Tukker als adviesbureau bij de reorganisatie van het DGVH is bepaald “in onderling overleg tussen de toenmalig Directeur-Generaal en de twee plaatsvervangend Directeuren-Generaal, van wie de heer Kokhuis er een was.

De hierboven genoemde feiten spreken voor zich. op grond hiervan ben ik van mening dat de heer Kokhuis geen blaam treft.”

Reageer op dit artikel