nieuws

Commissie: mogelijkheden voor 50000 ha extra bos

bouwbreed Premium

Als de overheid de aanleg van bos aantrekkelijker maakt, kan er de komende 25 jaar in Nederland 50000 hectare extra bos worden aangelegd.

Dat zegt de commissie Bosuitbreiding in het rapport ‘Goede gronden voor nieuw bos’.

Het rapport is gisteren aangeboden aan staatssecretaris Gabor (landbouw en natuurbeheer) en de ministers Alders en Andriessen (Economische Zaken).

Bosaanleg is voor grondeigenaren niet aantrekkelijk vanwege de hoge kosten en de lage opbrengsten. Momenteel telt Nederland 334000 hectare bos. De overheid wil tot het jaar 2000 al 25000 hectare bos extra aanleggen. Volgens de adviescommissie is het mogelijk daar nog eens 50000 hectare bovenop te doen. Voorwaarde is wel dat de diverse ministeries hun best doen om bosaanleg te stimuleren.

De commissie, die wordt voorgezeten door F. Rauwenhoff, acht de aanleg van nieuw bos noodzakelijk. Voor de natuur, voor de recreatie, om het hout te produceren dat anders moet worden geimporteerd en voor het milieu. Bos neemt namelijk CO op, waardoor het broeikaseffect wordt verminderd.

Akkerbouw

De 50000 hectare extra bos kan worden aangelegd op grond die nu nog wordt gebruikt door de akkerbouw, aldus de commissie. Akkerbouwers moeten met behulp van nationale en EG-subsidies worden gestimuleerd bos te planten op hun land. In totaal zou dat 30000 hectare bos moeten opleveren.

“Dat mag geen bezwaar zijn, want ook het voortzetten van landbouw op dezelfde hectares kost geld. We hebben in Nederland bovendien meer behoefte aan bos dan aan graan” , aldus Rauwenhoff.

De overige 20000 hectare bos moet eveneens op landbouwgrond komen. Hier gaat het echter om een blijvende onttrekking aan de landbouw. De boer moet dus afstand doen van zijn land. De 20000 hectare moet komen op nieuwe landgoederen, in de buurt van woongebieden en ter compensatie voor bos dat elders wordt gekapt. De commissie Rauwenhoff denkt dat het doel kan worden bereikt door bosaanleg ook fiscaal aantrekkelijk te maken. Bovendien moet de houtverwerkende industrie veel meer worden betrokken bij de aanleg van bos. De bedrijfstak heeft immers baat bij het aanbod van goed inlands hout, aldus de commissie.

Reageer op dit artikel