nieuws

Cao-bescherming werknemer gaat boven de wet

bouwbreed

Cao-bepalingen die de werknemer meer bescherming bieden dan het in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde arbeidsrecht doet, ke alleen met instemming van de werknemer opzij worden gezet.

Dat staat in een wetsvoorstel tot modernisering van het arbeidsrecht dat vrijdag is ingediend bij de Tweede Kamer. De ministers Hirsch Ballin van Justitie en De Vries van Sociale Zaken tekenen voor de toelichting bij het voorstel.

Het tweede belangrijke punt waar het wetsvoorstel een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) volgt, betreft de nietigheid van individuele afspraken tussen werknemer en werkgever. Als die afspraken afwijken van een cao-bepaling, zijn zij zonder meer nietig.

Tenslotte wordt het verbod aan de kant gezet voor echtgenoten om onderling een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De gedachte dat het huwelijk daarmee op gespannen voet staat, is achterhaald, meent het kabinet.

Reageer op dit artikel