nieuws

Bouwbond-CNV wil op termijn andere vut

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

“Daarom denkt men bij de bouwbond-CNV na over mogelijke aanpassingen van de vutregeling, zodat kan worden voorkomen dat we de vut op de lange duur helemaal kwijtraken.”

Van der Meulen suggereerde een paar mogelijkheden. Zo kan er worden gedacht aan een verhoging van de vut-gerechtigde leeftijd, aan een verlaging van de uitkering, de invoering van deeltijd-vut of aan wijziging van de financiering van het fonds. Zo zou er ke worden omgeschakeld van een omslag- naar een opbouwstelsel, waarbij iedereen zijn of haar eigen vut-rechten opbouwt.

Bouw-Vak-Werk

De Friese districtsbestuurder Gijs Lokhorst liet weten dat het arbeidsbestand in de bouw op peil moeten worden gehouden. Na volgend jaar

mt de bouwproduktie weer toe, maar het aanbod van werknemers blijft teruglopen. In de noordelijke provincies wordt een forse daling van geschoold bouwplaatspersoneel verwacht.

Daarom is het nodig de binding met de bedrijfstak te versterken en kennis en kunde binnen de bouw te houden, aldus Lokhorst. Bouw-Vak-Werk kan daar via bemiddeling van werkloze bouwvakkers, eventueel na extra scholing, het nodige aan doen. “Het is onjuist dat werkgevers deze instelling te weinig rendement toedichten en zelfs voor opheffing ervan pleiten” .

Werken in de bouw moet echter zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. En daarom gaat de bouwbond-CNV in het noorden met een actieplan de boer op om de kwaliteit van de arbeid te verhogen.

Via contactpersonen bij de bedrijven zal men proberen werknemers minder bloot te laten stellen aan tocht, kou, lawaai, stof en trillingen en zorgen voor een goede hygiene.

Ook moet het werk veiliger worden gemaakt en zal er sprake moeten zijn van een gezonde werkdruk.

Werknemers moeten volwaardige functies vervullen en afwisselend werk worden aangeboden. De zeggenschap van werknemers via werkoverleg en or moet worden gerealiseerd. Tenslotte moet er een grotere werkzekerheid worden geboden onder goede arbeidsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels