nieuws

Bouw verwacht geen prijsstijgingen

bouwbreed

In de uitvoerende bouw als geheel werd eind november 1992 door niet meer dan ruim dertig procent van de bedrijven rekening gehouden met stijgende prijzen voor bouwprodukten. Eenzelfde steekproef in november 1991 liet zien dat toen bijna zestig procent van de ondervraagde aannemingsbedrijven met prijsstijging rekening hield.

Dat blijkt uit de maandelijke Conjunctuurtest, die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid houdt onder 468 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden in opdracht van de Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

Voor zover er eind 1992 door deze bedrijven prijsstijgingen voor hun produkten werden verwacht blijkt dat die zich vooral in de b&u-sector voordeden. In de gww-sector bleek dat percentage niet hoger dan 14 te zijn, overigens twee keer zo laag als in november 1991 in deze sector.

Voor het overige leverde deze keer de maandelijkse test weinig nieuws op. Weliswaar nam de hoeveelheid onderhanden werk, vermeerderd met de hoeveelheid orders in portefeuille, uitgedrukt in maanden werk, eind november toe tot 5,8 maanden, maar de beoordeling van het onderhanden werk werd er door betrokkenen niet gunstiger op.

Zoals op grond van de seizoenmatige ontwikkeling te verwachten was, nam de bedrijvigheid in november ten opzichte van de maand er voor af en nam de stagnatie van onderhanden werk als gevolg van slechte weersomstandigheden toe.

Reageer op dit artikel