nieuws

‘Bouw verpleeghuizen ernstig vertraagd’

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVz) is verontrust over de ernstige vertraging die is opgetreden bij de uitbreiding van de capaciteit van verpleegtehuizen met 4000 nieuwe bedden in de periode 1990-1994.

Zij schrijft dit in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid.

Door vertraging in de bouw is er jaarlijks sprake van een onderschrijding van het geraamde financiele kader in de sector Verpleegtehuizen.

Oorzaak van de vertraging is niet het gebrek aan bouwinitiatieven maar een stagnatie in de afgifte van goedkeurende verklaringen door het ministerie van WVC.

Ondanks herhaalde verzoeken van de NVVz is er geen verbetering in de ontstane situatie opgetreden.

‘Noodzakelijke renovatieplannen en de beoogde capaciteitsuitbreiding ke daardoor niet op tijd worden gerealiseerd’, aldus de NVVz.

De vereniging verzoekt de Kamercommissie daarom in te grijpen.

Reageer op dit artikel