nieuws

Autokilometers van VROMambtenaren dalen met 70%

bouwbreed

Het aantal autokilometers van werknemers van de hoofdzetel van het ministerie van VROM en de Haagse dependances is met ongeveer 70% afgenomen.

Dat blijkt uit onderzoek naar het vervoerswijzekeuze van werknemers en bezoekers van het ministerie. Deze afname is, mede door de invoering van het vervoersmanagementsplan van het ministerie, sinds de verhuizing van de verschillende diensten naar het gebouw aan de Rijnstraat gerealiseerd.

In de periode tussen mei 1992 en juni 1993 is de woon-werkmobiliteit sterk verschoven ten gunste van het openbaar vervoer.

Het aantal treinkilometers is met bijna 90% toegenomen.

Bovendien is het aantal bezoekers van het ministerie, dat met de auto komt, met eenderde gedaald.

De afname van de autokilometers komt overeen met een teruggang van 9,1 naar 2,8 miljoen autokilometers op jaarbasis.

Reageer op dit artikel