nieuws

Amsterdamse keurtuinen leggen het loodje

bouwbreed

Vanaf 1615 genoten in Amsterdam de zogenoemde keurblokken -de ruimten tussen de Heren- en Keizersgracht achter de monumentale bebouwing die slechts als tuinen mochten worden gebruikt- de nodige bescherming. Nu is het de lokale overheid zelf die de beschermende maatregelen vaak met voeten treedt.

Dat beweren de dames V. Amende en A. Stoel van het wijkcentrum d’Oude Stadt, samenstellers van het boek ‘Wat gebeurt er met onze keurblokken?’. Loco-burgemeester F. de Grave mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De ruimten tussen de grachten aan de achterzijde van de bebouwing kregen vanaf het jaar 1615 een speciale keur. Als die was verleend kon de ruimte slechts als tuin worden gebruikt, waardoor men verzekerd bleef van groene oases in de binnenstad.

Maar de groei van het autopark en een steeds groter aantal bedrijven dat wilde uitbreiden, hebben ertoe geleid dat veel van de tuinen zijn aangetast. Ze werden bebouwd, overkapt en ondermijnd door de bouw van kelders of tot parkeerplaats gereduceerd, zo blijkt uit het boek.

“Zo gauw een poontwikkelaar met economische argumenten een gebiedsuitbreiding voorstelt, die weliswaar ten koste gaat van de tuinen, maar waarvan wordt beweert dat het goed is voor de stad, de werkgelegenehid en de projectontwikkelaar zelf, wordt het het college van B en W week om het hart, aldus de samenstellers.

Ondanks bouwstop Het meest recente voorbeeld is de vernietiging van de keurtuin achter het pand in de Reguliersdwarsstraat, waarin de lokale tv-omroep AT5 is gevestigd. De bouw- en woningdienst stelde een onmiddellijke bouwstop in, terwijl ook de dienst ruimtelijke ordening fel protesteerde tegen de opoffering van de tuin aan een horecabestemming.

Zo niet burgemeester en wethouders. De bouwstop moest worden opgeheven, zo oordeelde het college, omdat de omroep zonder de inkomsten uit een cafe niet kan overlegen

Reageer op dit artikel