nieuws

Zes gegadigden voor exploitatie WOV Zeeland

bouwbreed Premium

Zes particuliere beleggers hebben zich bij de podirecteur Westerschelde Oeververbinding (WOV) aangemeld voor de financiering en exploitatie van de WOV en de daarbij behorende infrastructuur. Het gaat hier om een pre-selectie die door een door de podirecteur ingestelde commissie deze maand wordt uitgevoerd.

Bekeken zal worden of de gegadigden inderdaad voor de benodigde gelden ke zorgen. Zij moeten over voldoende financieel draagvlak beschikken met als richtlijn het bezit van een eigen vermogen van tenminste f.250 miljoen.

Daarnaast moeten zij de laatste tien jaar actief betrokken zijn geweest bij de financiering van grootschalige poen. Na de pre-selectie nodigt het provinciale bestuur zo spoedig mogelijk ten hoogste vijf gegeadigden uit voor het doen van een aanbieding.

Reageer op dit artikel