nieuws

Z-Holland wil provinciehuis deels nieuw bouwen

bouwbreed

Zuid-Holland beschikt vanaf 1997 over een verbeterd provinciehuis. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben hun voorkeur uitgesproken voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van de behuizing aan de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan. Het voorstel van GS komt op 29 januari in de statencommissie personeel en financien waarna provinciale staten naar verwacht in februari een definitief besluit nemen.

De nieuwbouw omvat 24000 m2 verdeeld over zes verdiepingen, en biedt plaats aan 930 ambtenaren. De eerste fase van het po voorziet in de bouw van ruimte aan de Koningskade die voor de bestaande bebouwing komt te staan.

Eind 1995 verhuizen de werknemers naar het nieuwe gebouw waarna sloop van de panden aan de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan volgt. De tweede fase voorziet in bouw aan de Zuid-Hollandlaan en in verbetering van de twee achterliggende panden. De totale investering beloopt om en nabij f.100 miljoen.

In 1991 besloot Zuid-Holland voor ver/nieuwbouw van de behuizing. Het huidige Provinciehuis verkeert bouwkundig in slechte staat. Zo zit er in de luchtkanalen asbest, hangen er panelen los aan de gevel en treden herhaaldelijk lekkages op. Voorts verbruikt het Provinciehuis een aanzienlijke hoeveelheid energie. Voor de nieuwbouw kwamen aanvankelijk zon vijf locaties in aanmerking. Een daarvan betrof de 135 meter hoge Nemeog-toren voor het centrale station van Den Haag. Dit gebouw zou echter te weinig ruimte bieden.

Een andere locatie deed zich voor aan de Anna van Burenstraat maar de provincie achtte de prijs die een poontwikkelaar voorrekende te hoog.

Renovatie van de bestaande gebouwen zou ook te veel kosten zodat de provincie besloot voor een deel van de behuizing verbeteringen door te voeren en voor een ander deel nieuw te bouwen. De nieuwbouw dient alleen de eigen behoefte.

Eerder deed het plan de ronde een deel van de nieuwbouw aan derden te verhuren. Het huidige plan maakt het echter mogelijk eventrueel later verdiepingen op de te bouwen behuizing te plaatsen wanneer bijvoorbeeld de inrichting van een Randstadprovincie meer ruimte voor het personeel vereist. In totaal komen 160 medewerkers in het verbeterde Provinciehuis.

Reageer op dit artikel