nieuws

Wegenbeheer in Friesland verdeeld

bouwbreed Premium

Vanaf 1 januari heeft de provincie Friesland het beheer van ruim 300 kilometer weg, 50 kilometer parallelweg en 180 kilometer fietspad erbij gekregen. Dit als gevolg van het van kracht worden van de wet Herverdeling Wegenbeheer. Doel hiervan is te komen tot een veel logischer verdeling van het wegenbeheer tussen rijk, provincies en gemeenten.

Voor de provincie Friesland betekent de herverdeling tevens dat rond de 50 kilometer weg moet worden overgedragen aan de Friese gemeenten. Het dagelijkse onderhoud van de provinciale wegen zal worden verzorgd vanuit de drie districtskantoren in Dokkum, Gorredijk en Uitwellingerga.

Reageer op dit artikel