nieuws

Waalbrug Nijmegen na 56 jaar toe aan renovatie

bouwbreed Premium

In de komende een en driekwart jaar wordt de 56 jaar oude Waalbrug bij Nijmegen ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid met een busbaan.

Het is een klus van f.35 miljoen, het zevenvoudige van het bedrag dat de brug indertijd kostte. Daar komen nog een f.5 miljoen voor bijkomende werken en verkeersmaatregelen bij, want tijdens elk van de vijf fasen, waarin het werk wordt uitgevoerd, moeten tweemaal twee rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer beschikbaar blijven.

Bruggen Daaf P. Wijlhuizen Recente inspecties van beton- en staalspecialisten hebben uitgewezen dat de betonnen dekken slecht zijn.

Dat is vooral op de fietspaden het geval. Maar ook de betondekken op de stalen onderbouw van de hoofdrijbaan zijn zwaar aangetast terwijl verder het beton in de pijlers hier en daar dringend vernieuwing behoeft.

Tevens worden de voegen tussen de basaltblokken, waarmee de pijlers zijn bekleed, onder zowel als boven water waar nodig hersteld.

Het is dus een veel omvattende operatie waarbij de betondekken van de rijwielpaden geheel worden vernieuwd en die van de hoofdrijbaan gerenoveerd.

Die ke daarna weer minstens een jaar of tien mee.

Busbaan

Tijdens de voorbereiding doemde de idee van het maken van een aparte busbaan op.

Hiertoe dienen de consoles waarop het rijwielpad aan de westkant van de brug rust te worden uitgebouwd. (De westkant is de Nijmeegse kant, aan de oostkant ligt de Ooypolder.) “Aan die uitbouw hebben we gigantisch gerekend” , aldus ing. A.Th. Vink, hoofd van de dienstkring Nijmegen van rws en als zodanig beheerder van de Waalbrug.

Opdrachtgeefster van het werk is rws directie Gelderland terwijl uitvoering en directie liggen bij de Bouwdienst van rijkswaterstaat. De busbaan kwam in het zicht doordat voor en op de Waalbrug regelmatig filevorming plaats heeft waardoor het openbaar vervoer schade lijdt. Een aparte eigen baan ervoor is dus wenselijk.

De ‘gigantische berekeningen wezen uit dat de fietspaden sterk genoeg zijn om busverkeer te ke dragen en dat met uitbouw van de consoles voldoende ruimte kon woerden verkregen.

De busbaan zal trouwens van de aanvang van fase 3 af, gesteld op 15 december 1993, tot het einde van de werken op 15 september 1994, ook voor autoverkeer dienen.

Hetzelfde geldt voor het fietspad aan de oostelijke brugzijde gedurende die periode. Dagelijks wordt gewerkt aan de hoofdrijbaan waarvan dan telkens twee rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer.

Het betekent dus veel meet- en paswerk en het slepen met een brede stalen beveiliging, de rijkswaterstaat-barrier.

Deze beveiling ligt nu al grotendeels langs de meest oostelijke rijstrook zodat de werkers op het (afgesloten) rijwielpad extra zijn beschermd. Ook al begint fase 1 op het officiele schema pas op 1 januari, de vernieuwing van het dek op het fietspad is al in volle gang.

De liggers worden geconserveerd en het betondek zal worden vervangen door een stalen dek zoals ook zal gebeuren aan de andere kant bij de busbaan.

Het betonwerk is een aanbesteding met voorafgaande selectie gegund aan Welling Didam, het staalwerk na eenzelfde procedure aan Hollandia Kloos.

Voor het treffen van de vele verkeersmaatregelen tijdens het werk is Vander Linden uit Veghel ingeschakeld.

Breken

Als een der eersten zijn medewerkers van onderaannemer Leggedoor Bouwchemie bv uit Gasselternijveen en Lelystad aan het werk getogen. In de vier pijlers en twee landhoofden moeten zij het beschadigde beton wegbreken.

Bij de bouw in de jaren dertig is het beton van de pijlerwanden gestort in banen van 30 a` 40 cm hoogte.

Aan de buitenkant van de pijlers werden basaltblokken aangebracht. Het voegwerk van deze blokken heeft de tand des tijds niet overal weten te weerstaan zodat vocht naar binnen kon kruipen. Dit heeft op verscheidene plaatsen het wapeningsstaal aangetast. Op die plaatsen wordt nu het beton in banen van 2 m weggekapt.

In feite komt het werk neer op het kappen van de wanden in banen van 2 m, het stralen van het vrijgekomen ijzer en dit vervolgens afdekken met spuitbeton.

Het laatste wordt weer door een collega aannemer gedaan.

Leggedoor injekteert de wanden terwijl het ook de voegen van de basaltblokken onder water zal vernieuwen. Een zwaar, stoffig en koud werk in deze dagen.

Pr-zaken

In het kantoor van dienstkringleider Vink zwerven afbeeldingen van advertenties met de tekst ’56 jaar historie in de steigers’. Langs op- en afrit van de brug komen mottoborden met erop ‘Met een gerenoveerde Waalbrug bereiken we meer’. “Zelfs als rijkswaterstaat ben je tegenwoordig verplicht je pr-zaken voor elkaar te maken.”

Reageer op dit artikel