nieuws

VROM gaat verder met reorganisatie zonder Terpstra

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM heeft het contract met organisatie-adviesbureau Terpstra en Tukker uit Utrecht eenzijdig opgezegd. Als motief werd aangevoerd dat het bureau zich in de media over de omstreden reorganisatie bij het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting heeft uitgelaten. In een reactie verklaarde L.H. Terpstra dat zijn bureau altijd graag ruimte maakt, als de klant meent die nodig te hebben. “Wel is het jammer dat het niet gemeenschappelijk is gebeurd.”

Over de contractuele consequenties liet Terpstra zich niet uit. Wel wees hij erop dat de reorganisatie niet alleen op het ministerie maar op het gehele volkshuisvestingsbeleid van toepassing is. “En dan heb ik een tevreden gevoel over wat we allemaal in beweging hebben gebracht. Op het gebied van de volkshuisvesting staat de relatie politiek-ambtenarijburgers weer volop in de belangstelling.”

Reageer op dit artikel