nieuws

‘Uitbreiding van bedrijventerrein Beatrixhaven moet er komen’

bouwbreed Premium

De gemeenten Maastricht en Heerlen leggen zich niet neer bij het besluit van de provincie Limburg om goedkeuring te onthouden aan uitbreiding van het industriegebied Beatrixhaven-West met 16 ha. Ze hebben aangekondigd tegen die afwijzing in beroep te gaan.

Volgens de twee gemeenten is het in het belang van van de economische ontwikkeling van het stedelijk knooppunt Maastricht/Heerlen dat er voldoende bedrijventerreinen in de nabijheid van de twee steden zijn.

Vooral in Maastricht is naar de mening van de twee gemeenten het tekort aan bedrijventerreinen manifest. Het geplande bedrijventerrein nabij Gronsveld (waartegen overigens ook al bezwaren zijn ingediend) biedt wat dat betreft volgens hen te weinig soelaas.

Reageer op dit artikel