nieuws

Studiemiddag Venedak over dak en bouw- besluit ’92

bouwbreed

Op dinsdag 19 januari houdt Venedak, de Vereniging van Nederlandse Dakrolfabrikanten een studiemiddag. Deze handelt over ‘Daken en Bouwbesluit’. De bijeenkomst wordt gehouden in de Benhardhal van de Jaarbeurs in Utrecht.

Op de studiemiddag tracht men belangstellenden de weg te wijzen in “de doolhof van feiten en fabels” , die met de invoering van het Bouwbesluit op 1 !

ober gepaard gaan.

Voor platte- en flauwhellende daken zal worden bepaald wat moet, wat mag en wat juist niet mag. Het antwoord is in de meeste gevallen niet eenvoudig te geven. Bovendien dragen het Nieuw Burgerlijk Wetboek, de nieuwe Europese regelgeving en allerlei certificeringsinstanties bij tot de verwarring, aldus Venedak. De vereniging hoopt door middel van zes lezingen klaarheid te scheppen in de doolhof. De voorzitter G. Blankendaal, directeur van de Stichting Bouwkwaliteit leidt de diverse sprekers uit het bedrijfsleven in. Aan de orde komen onder andere ontwikkelingen in de Europese regelgeving voor bouwprodukten, de aansprakelijkheden in verband met het Bouwbesluit’92 en toekomstperspectieven. Ook wordt er ingegaan op de praktische toepassing van het Bouwbesluit.

De studiemiddag is van belang voor alle geledingen in de bouw, die bij het (platte)dak zijn betrokken. Geinteresseerden ke zich aanmelden bij het secretariaat van Venedak, telefoon 03404-18644, fax 03404-15128. te Zeist.

Reageer op dit artikel