nieuws

‘Rijnland neemt houtverduurzaming in tang’

bouwbreed Premium

Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt de houtverduurzamingsbedrijven in een dodelijke tang door vanaf 1 januari een zware sanctie toe te passen op het gebruik van verduurzaamd hout. En dat is zeker niet de doelstelling van het milieubeleid, zo stelt de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland. Voorlopig beschikt Rijnland echter niet over de wettelijke middelen om de voorgenomen sancties te staven, is de stellige overtuiging van de VHN.

Schriftelijk stuurt het hoogheemraadschap gemeenten en houtimpregneerbedrijven binnen zijn gebied een waarschuwing. Deze gaat ook naar de provincies Zuid- en Noord-Holland. Passen deze gebruikers voor steigers of beschoeiingen geimpregneerd (verduurzaamd) hout toe, dan laat Rijnland dit weer verwijderen. De kosten daarvoor brengt het schap in rekening bij de desbetreffende opdrachtgever, waartegen tevens proces verbaal zal worden opgemaakt.

RijnIand verzet zich tegen hout dat is behandeld met creosootolie of wolmanzout. De eerste bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), in de tweede zitten zware metalen en arseen. Naar oordeel van de waterbeheerder tasten deze bestanddelen de waterkwaliteit te zwaar aan.

Volgens de VHN is deze opstelling te ongenuanceerd. Zeker waar de impregneerbranche in nauw overleg met het ministerie van VROM bezig is om aan de bronzijde de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen. In de afgelopen twee jaar zijn reeds aanzienlijke verbeteringen bereikt door het aanpassen van de middelen en door het optimaliseren van de behandelingsmethodes.

Wet

De oorspronkelijke emissies zijn hierdoor aanzienlijk teruggedrongen, stelt Kees Boon, voorzitter van de VHN. Volgens hem heeft het hoogheemraadschap geen wettelijke grond om op zon drastische wijze het verduurzaamde hout te verbieden. “Om te beginnen moeten de provincies Noord- en Zuid-Holland het Waterbeheersplan voor Rijnland nog goedkeuren” , weet Boon. “In dat plan is het verbod op het toepassen van verduurzaamd hout in watergangen slechts aangekondigd. Zodra dit beleid is goedgekeurd, dient er nog een wetsartikel te komen die het opgelegde verbod en de bijbehorende sancties onderbouwd. En daar ontbreekt het op het ogenblik nog aan” , aldus Boon. Hij is ervan overtuigd dat bewoners binnen het Rijnland-gebied ten gevolge van de maatregel een aanzienlijke verhoging van de waterschapsomslag tegemoet ke zien. Dit als gevolg van het toepassen van alternatieve materialen voor beschoeingen en steigers. Daarvoor noemt het hoogheemraadschap onder meer kunststoffen, beton en staal. Deze voeren volgens Boon de kosten in vergelijking met verduurzaamd hout op met ten minste een factor drie.

Om tegengas te geven stuurt de VHN binnenkort een reactie op de stap van Rijnland. Boon wil onder meer de ministeries van VROM, EZ en Verkeer en Waterstaat wijzen op de ondoordachte stap van Rijnland.

Een vergelijkbaar schrijven stuurt de voorzitter naar enkele vaste kamercommisies, die zich met deze materie bezig houden. Opdrachtgevers die in het Rijnland toch met verduurzaamd hout aan de slag gaan, wil Boon alle mogelijke juridische ondersteuning toezeggen.

Reageer op dit artikel