nieuws

Rijksbijdrage Den Haag niet voor bouw tunnel

bouwbreed Premium

Een conflict over de bestemming van een extra rijksbijdrage aan Den Haag is opgelost.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de gemeente geschreven dat een eerste bijdrage van f.35 miljoen (van de in totaal toegezegde f.70 miljoen) kan worden gebruikt voor ontlasting van de begroting. Een tunnel bij het station Hollands Spoor hoeft er niet van te worden betaald. De gemeente is hier tevreden over.

Het kabinet zegde de gemeente eind oktober de f.70 miljoen toe zodat Den Haag de artikel12 status zou ke ontlopen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken moest van de eerste bijdrage f.16,5 miljoen aan een tunnel bij het Hollands Spoor worden besteed.

Volgens de gemeente zou dat de financiele problemen niet oplossen omdat het rijk (Verkeer en Waterstaat) al eerder financiering van de tunnel had toegezegd. Er werd om opheldering gevraagd en alsnog gedreigd met de aanvraag voor artikel 12.

In de brief van Binnenlandse Zaken wordt de gemeente over diverse zaken de oren gewas sen. Ten aanzien van de tunnel bij het Hollands Spoor is er volgens de brief nooit een toezegging gedaan tot een hoger subsidie-percentage dan 80 procent. “De verwerking hiervan in uw begroting laten we dan ook geheel voor uw rekening.”

“Gezien de ‘bijzondere situatie komt het kabinet nu tot een andere invulling van de eerste f.35 miljoen. Aangetekend wordt dat hier geen precedentwerking vanuit gaat. “In de toekomst kan in de begroting van de gemeente niet worden gerekend met niet door het rijk gedane toezeggingen.”

Wethouder A. van den Berg liet weten de inhoud van de brief belangrijker te vinden dan de toonzetting. Zij ziet met de rijksbijdrage weer perspectief voor de financiele toekomst van Den Haag. Het gemeentebestuur ziet nu af van het aanvragen van de artikel 12-status.

Reageer op dit artikel