nieuws

Realisering BICC in Woerden tenminste een jaar vertraagd

bouwbreed

Realisering van een Bouw Informatie en Congres Centrum (BICC) in Woerden ondervindt tenminste een jaar vertraging. In het slechtste geval gaat het hele plan, dat al in 1989 door Lisman Inter Holding in Houten werd opgesteld, niet door.

Het feit dat er te weinig kandidaten zijn voor de huisvesting is er de oorzaak van dat de poontwikkelaar de gemeente Woerden opnieuw om uitstel van ondertekening van de grondtransactie heeft moeten verzoeken.

Er zijn volgens de poontwikkelaar nog steeds diverse gegadigden voor de vele vierkante meters kantoor- en expositieruimten, die aan hen zouden worden verhuurd. Samen met de voor rekening van de ontwikkelaar te bouwen congres- en vergaderruimten en een hotel zou het geheel moeten uitgroeien tot het centrum voor de Nederlandse bouwnijverheid. Medio november echter liet een van die kandidaten -het kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek Intechnium- weten niet langer geinteresseerd te zijn. Tegelijkertijd liet dit door de Vereniging van Nederlandse Installateurs, de stichting Opleidingen Installatietechniek, Novem, EnergieNed en de vakbonden opgezette kennisoverdrachtscentrum weten in Woerden zelf tot de bouw van kantoor-, expositie- en opleidingsruimte over te zullen gaan.

Optie-rente

Woerden liet Lisman daarop weten dat uiterlijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van december ondertekening van de grondtransactie zou moeten plaatsvinden.

Tijdens die vorige week gehouden vergadering kon burgemeester Van Zwieten echter slechts mededeling doen van een verzoek van Lisman het beslissende moment een jaar te mogen uitstellen omdat nog onvoldoende potentiele huurders definitief hadden besloten mee te doen.

Het college van B en W wenst de poontwikkelaar echter niet langer de tijd te geven dan tot 1 april 1993. En dat dan nog uitsluitend wanneer Lisman vanaf 1 januari overgaat tot betaling van optierente. Die zou ruim f.130000 per maand bedragen.

Voldoet Lisman Inter Holding niet aan deze voorwaarde en laat men het college van Woerden niet voor uiterlijk 31 december van dit jaar weten met betaling van optie-rente akkoord te gaan, dan wenst Woerden de contacten met Lisman te verbreken.

Naar verluidt zou de poontwikkelaar in dat geval een schadeclaim bij de gemeente willen neerleggen.

Bouwcentrum Expo

De enige kandidaat, die nog altijd heel graag naar Woerden wil vertrekken is Bouwcentrum Expo. De Nederlandse Glasbond in Gouda, door de projectontwikkelaar al sinds 1990 genoemd als een van de bewoners van het Woerdense BICC-centrum, liet Cobouw kort geleden weten nog geen definitieve beslissing te hebben genomen. Die uiteindelijke be slissing zou volgens directeur Goudriaan pas begin 1993 door het bestuur moeten worden genomen. Daarna zou de ledenraad daarover nog moeten beslissen.

Ook de door poontwikkelaar Lisman genoemde gegadigden als het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de combinatie Opleidingen Bouwcentrum/stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid te Zoetermeer lieten weten ‘niet op een schopstoel te zitten’.

Lisman zelf reageerde medio november met de mededeling dat “de eerste fase van in totaal 40000 m2 inclusief een hotel voor rekening en risico van onszelf, zou worden gerealiseerd als er overeenkomsten zouden zijn getekend voor in totaal 20000 m2” .

Het oorspronkelijke idee begon in 1989 gestalte te krijgen door de wens van Bouwcentrum Expo tot verzelfstandiging. Het plan werd opgepakt door Lisman, die tot nog toe echter tevergeefs voldoende gegadigden heeft gezocht om het centrum voor de Nederlandse bouw in Woerden te verwezenlijken.

Reageer op dit artikel