nieuws

Ontgronding in Arcen onmiddellijk stilleggen

bouwbreed Premium

De provincie Limburg moet de ontgrondingswerkzaamheden door Janssen Venlo BV in het gebied Dorperheide te Arcen onmiddellijk stilleggen, het bedrijf verplichten over te gaan tot afwerking van dit winningsgebied en dit dan zo snel mogelijk te laten opleveren conform de gestelde voorwaarden.

Dat schrijft de Natuur en Milieuvereniging Strix Aluco in een brief aan gedeputeerde staten. Onderzoek heeft volgens de vereniging aangetoond dat de ontgrondingsverguning voor de locatie waarop Janssen Venlo BV al enkele jaren actief is, op 28 september van dit jaar verstreken is.

Op grond van die vergunning zou de betreffende locatie moeten worden afgewerkt conform het door GS daartoe vastgestelde ‘plan van de eindtoestand’.

Maar volgens Strix Aluco gaat het bedrijf gewoon door met de winning en is van herinrichting en afwerking nog geen sprake: “In concreto betekent dit dat Janssen Venlo BV als vergunninghouder thans ter plekke illegaal bezig is, dat wil zeggen zonder geldige vergunning.”

De vereniging constateert voorts dat op het betreffende terrein een deugelijke afrastering ontbreekt, waardoor de locatie vrij toegangelijk is. Ook zijn in het gebied bestanddelen van bouw- en sloopafval aan getroffen, welke daar niet thuis horen. “Dit is in strijd met de vergunningsvoorwaarden” , concludeert Strix Aluco.

Volgens de vereniging worden de voorwaarden dus niet nageleefd en laat de controle daarop op zijn zachtst gezegd te wensen over. Ze vindt dat GS ervoor moet zorgen dat de werkzaamheden in overeenstemming met de vergunning en daaraan verbonden voorwaarden worden uitgevoerd.

Bezwaarschrift

Strix Aluco wijst er voorts op dat het bezwaar heeft aangetekend bij GS tegen de aanvraag van Janssen Venlo BV voor een vergunning om aan de huidige locatie aansluitrende percelen te mogen ontgronden. Hoewel de provinciale bestuurders over die bezwaarschriften geen uitspraak hebben gedaan, is de vereniging gebleken dat het bedrijf inmiddels een aantal percelen (illegaal) heeft ontgrond c.q. daarmee nog doende is.

Dat brengt Strix Aluco tot de conclusie “dat de gehele procedure rond de ontgronding van het gebied Dorperheide zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoeringsfase op zeer onzorgvuldige wijze verloopt en dat een aantal elementen in strijd is met wettelijke en in de vergunning opgenomen bepalingen” . Tenslotte dringt Strix Aluco bij GS aan op “een zorgvuldige afhandeling van de vervolgaanvraag en een correcte afhandeling van ons bezwaarschrift tegen deze vervolgaanvraag” .

Reageer op dit artikel