nieuws

‘Olaf’ ziet af van bouw composteringfabriek

bouwbreed Premium

Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (Olaf) ziet af van de bouw van een composteringfabriek in Heerenveen. Dit heeft het Olaf aan milieugedeputeerde Frans Steijvers meegedeeld. Het Olaf zal met het vuilverwerkingsbedrijf VAM in Wijster een meerjarig contract afsluiten voor tenminste vijf jaar.

Begin deze maand werd met een nipte meerderheid van zestien gemeenten voor en veertien tegen besloten dat compostering van gft-afval in Heerenveen zou plaatsvinden.

Daar zou voor f.12,5 miljoen een noodinstallatie worden gebouwd waarvan op termijn een vaste installatie van zou worden gemaakt. Afgelopen week kwam er echter een behoorlijke kink in de kabel toen het landelijk Afvaloverlegorgaan (AOO) de plannen van het Olaf afwees. Het AOO adviseerde opnieuw met de VAM in zee te gaan. In Friesland wordt jaarlijks zon 85000 ton gft-afval ingezameld. Tien tot vijftienduizend ton wordt in een kleine proefcomposteringsinstallatie in Heerenveen verwerkt. Deze installatie is voor 51 procent eigendom van het Olaf.

Reageer op dit artikel