nieuws

Nieuwbouw van scholen naar later verschoven

bouwbreed Premium

Voor de bouw van huisvesting van middelbare scholen en scholen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is komend jaar vrijwel geen geld.

Het bedrag dat staatssecretaris Wallage (Oonderwijs) nog voor nieuwbouw overheeft is nog geen f.50 miljoen, in plaats van de vorig jaar aangekondigde f.108 miljoen.

Dat schrijft Wallage aan de Tweede Kamer in het Intentioneel Investeringsschema voor de scholen. In de begroting voor 1993 had Wallage al aangekondigd de uitgaven voor schoolgebouwen drastisch te moeten beperken.

De Tweede Kamer, die dezer dagen de onderwijsbegroting behandelt, is niet onverdeeld tevreden over deze bezuiniging. Vooral de VVD vindt dat de bewindslieden op Onderwijs te veel geld uittrekken voor de lerarensalarissen en te weinig voor zaken als schoolgebouwen en apparatuur.

Reageer op dit artikel