nieuws

Nieuw gemaal bij Nauerna

bouwbreed

In opdracht van waterschap Het Lange Rond zal aannemerscombinatie Seignette/ Landustrie in januari de nieuwbouw van het gemaal De Landbouw bij Nauerna ter hand nemen. Het gemaal wordt direct aan de Assendelver Zeedijk gebouwd en slaat het overtollige water uit de polder Assendelft direct uit op zijkanaal D van het Noordzeekanaal. De slappe, venige ondergrond van de bouwlocatie is vooraf met een zanddepot voorbelast om ongewenste zakkingen tijdens en na de bouw te voorkomen.

De directie zal worden gevoerd door het ingenieursbureau Oranjewoud, onder supervisie van Het Lange Rond. Seignette uit Assendelft verricht het grondwerk en verzorgt het bouwkundige deel van het gemaal. Landustrie BV uit Sneek levert de elektromotoren, de vijzels en de rest van de technische installatie. Omdat de uitstroomkokers van het gemaal dwars door de dijk worden aangelegd, moeten er speciale afsluitmiddelen worden aangebracht om de waterkerende functie van de Assendelver Zeedijk te waarborgen. De bouwkosten bedragen ruim f.2 miljoen.

Reageer op dit artikel