nieuws

Natuursteenafdeling van Woudenberg zelfstandig

bouwbreed Premium

Het afnemend aantal echt ambachtelijke steenhouwers in ons land en het toenemende restauratiewerk heeft de Koninklijke Woudenberg Ameide doen besluiten tot verzelfstandiging van zijn afdeling natuursteen.

In ongeveer een jaar tijd is deze Steenhouwerij Zederik BV erin geslaagd de helft van haar omzet bij collega-restauratiebedrijven te realiseren. Voldoende reden om voor f.1,4 miljoen een geheel nieuw onderdak met daarin de nieuwste machines te bouwen.

Goed veertig jaar draaide de steenhouwerij als onderafdeling van de in restauratie gespecialiseerde Koninklijke Woudenberg in Ameide bij Vianen en dat was aan het bekrompen onderkomen goed te zien. Vandaar dat bij de verzelfstandiging werd besloten naast de bestaande hal van 275 m2 vloeroppervlak een nieuwe van rond 400 m2 te bouwen. Gelijktijdig werd een deel van de bestaande hal ingericht tot kantoor en kantine,faciliteiten die voorheen nauwelijks bestonden.

Pronkstuk

Zederik BV (de naam is ontleend aan de gemeente waartoe Ameide behoort) heeft negen steenhouwers in dienst van wie acht continu werken aan beeldhouwwerken als pilasters en balustraden van kerken en andere monumentale stukken. De negende werkt als zager en heeft daarvoor het op dit moment nieuwste machinepark van ons land tot zijn beschikking. Pronkstuk van het uit vier machines bestaande park vormt een diamant draadzaag, de eerste van dit type in Nederland. De machine kan blokken natuursteen tot 4 m lengte, 1,65 m hoogte en elke dikte volautomatisch verzagen tot platen en brokken voor verdere (hand)bewerking. In hal en machines is door de piepjonge zelfstandige steenhouwerij een bedrag van f.1,4 miljoen gestoken.

De naam Steenhouwerij is doelbewust gekozen ter onderscheiding van de meeste andere natuursteenbewerkende bedrijven die minder ambachtelijke kennis in huis (en nodig) hebben. De verzelfstandiging markeert ook de verandering in bedrijfsvoering. Tot voor goed een jaar voerde het bedrijf uitsluitend werk uit voor moeder Koninklijke Woudenberg, zelf trouwens een dochter van de Strukton Groep in Maarssen. Tegenwoordig werkt het ook voor derden. Het aantal echte, ambachtelijk gespecialiseerde steenhouwers in ons land neemt schrikbarend af en zo ontstond de markt voor dit restauratie- en monumentenwerk. Zederik is in dit gat gesprongen en haalt nu dan ook volgens directeur D.G.

Hoekmeijer 50% van zijn opdrachten bij derden, voor het merendeel collega-restauratiebedrijven, overheid en een enkele maal particulieren.

Reageer op dit artikel