nieuws

Limburg krijgt van Rijkswaterstaat hoge afkoopsom

bouwbreed

De provincie Limburg krijgt van Rijkswaterstaat een bedrag van f.6,1 miljoen, zijnde de afkoopsom wegens achterstallig onderhoud aan de wegen die door het rijk aan de provincie per 1 januari 1993 zijn overgedragen.

Rijkswaterstaat Limburg wilde zijn onderhoudsplicht afkopen. Gedeputeerde staten hebben daarmee ingestemd. De afkoopsom zal door hen worden toegevoegd aan het fonds wegenbouwpoen en bestemd worden voor herstel van het geconstateerde achterstalliog onderhoud op de overgedragen wegvakken.

Reageer op dit artikel