nieuws

Kok wil af van huidige exportkredietverzekering

bouwbreed Premium

De verliesgevende exportkredietverzekering voor handel met landen in Oost-Europa gaat op de helling. Minister Kok heeft in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij zich met staatssecretaris Van Rooy van Buitenlandse handel zal beraden op het huidige systeem van de verzekering.

De Nederlandse staat leed dit jaar een strop van ruim f.200 miljoen doordat bedrijven in Rusland en andere delen van de voormalige Sovjetunie orders bij het Nederlandse bedrijfsleven niet betaalden. De staat stelt zich onder voorwaarden garant voor de betaling van buitenlandse orders uit landen met een dubieuze financiele positie. Kok kondigde ook aan dat bedrijven die geen exportkredietverzekering hadden en toch hebben geleverd aan opdrachtgevers in de vroegere Sovjetunie, tot eind van dit jaar bij de Russische centrale bank terecht ke. Die zal op haar beurt proberen de financiele claims alsnog te verhalen op de wanbetalende bedrijven.

In september van dit jaar liet Rusland weten alle schuldverplichtingen van de voormalige Sovjet Unie op zich te willen nemen. Dat gebeurt dan tegen overdracht van de rechten op de activa. Rusland sloot hiervoor reeds overeenkomsten met de republieken Kirgiezistan, Turkmenistan en WitRusland. Naar verluidt zou ook Oekraine zich hierbij aansluiten. De totale buitenlandse schuld van Rusland beloopt om en nabij f.140 miljard. Overheidskrediteuren en commercie banken besloten eerder uitstel te geven voor bepaalde verplichtingen voor dit jaar.

Rusland liet weten vooralsnog geen haast te maken met terugbetalingen en de beschikbare middelen eerst te zullen besteden aan de import van eerste levensbehoeften. Een belangrijke factor waarop de overheidskrediteuren zich bij de beoordeling van een schuldenherschikking baseren is de mate waarin de afzonderlijke republieken zich conformeren aan de beleidsbepalingen van het IMF.

Volgens de NABU zijn er voor zover bekend geen aangesloten bouwbedrijven die hinder ondervinden van Ruslands financiele problemen. Vooralsnog zijn er nog maar weinig bouwopdrachten die met Russisch geld worden gefinancierd. Wel vond er in de afgelopen tijd wat advieswerk plaats maar de betaling daarvan kwam onder meer uit Europese fondsen.

Reageer op dit artikel