nieuws

Investeringen in de bouw blijven wederom achter

bouwbreed Premium

De investeringen die het Nederlands bedrijfsleven plegen, zijn dit jaar teruggelopen. Deze indicator is volgens de samenstellers van de jaarlijkse Erbo-enque^te een belangrijke graadmeter voor de gang van zaken van ondernemend Nederland. De investeringsbarometer voor de bouwnijverheid staat op vriezen.

De investeringen binnen de bouwnijverheid lopen terug.

Zowel de kleine als grote bedrijven hebben weer minder over om het eigen bedrijf van bijvoorbeeld nieuwe machines te voorzien. Als oorzaak wordt aangegeven dat bij slechte conjuncturele vooruitzichten als eerste het investeringsanimo wordt getemperd. Daarnaast kenmerkt de bouwnijverheid zich volgens Erbo meer als een uitvoerder van investeringen. Van de ondervraagde bedrijven geeft slechts 54 procent aan investeringen te plegen. Vorig jaar lag dat percentage op 56.

De samenstellers van de Erbo constateren dat binnen de groep kleine bedrijven van de bouwnijverheid een investeringsterugval wordt geconstateerd van van 8 procent. Maar de kroon spannen de grote bouwbedrijven. Daar namen de investeringen het afgelopen jaar af met 10 procent. Dit leidt tot een totale teruggang van bijna 9 procent. Het gevolg is dat de investeringssom ten opzichte van 1982 flink is afgenomen. De investeringsindex voor zowel de grote en kleine bedrijven over dit jaar staat op 91,3 (100 voor 1991).

De Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, de initiator van dit jaarlijkse onderzoek, lichtte ook nog omzet, export, netto bedrijfsresultaat en werkgelegenheid door. Vooral het midden- en kleinbedrijf speelt bij het laatst genoemde onderdeel een belangrijke rol. Doordat daar de

ag naar mensen hoog bleef, werd de teruggang bij het grootbedrijf gecompenseerd en is er per saldo een toename van 0,8 procent.

De werkgelegenheid in de bouw steeg met 1,1 procent en ligt boven het landelijke gemiddelde. Het is wel het laagste groeicijfer voor de sector sinds 1983. Ook hier komt de werkgelegenheidstoename voor rekening van het midden en kleinbedrijf. Net als in de industrie neemt wel het aantal bedrijven met werkgelegenheidsgroei af. Evenals in 1991 geldt dat bij 18 procent van de bouwbedrijven het aantal arbeidsplaatsen is afgenomen.

Naast de bouwnijverheid onderzoekt de vereniging ook binnen de sector dienstverlening de activiteiten van de makelaardij. Van export is geen sprake. De samenstellers beperken zich tot omzet, netto bedrijfsresultaat, rendement, investeringen en werkgelegenheid. Het blijkt dat 32 procent van de bedrijven , actief in onroerend goed, dit jaar verwacht dat de omzet zal toenemen. Slechts 12 procent van de ondernemingen meldt dat 1992 wordt afgesloten met verlies. Meer dan 30 procent geeft aan dat het bedrijfsresultaat zal toenemen. Net als vorig jaar geven de makelaars tevreden te zijn met het rendement. Driekwart meldt dat er sprake is van voldoende rendement.

Reageer op dit artikel