nieuws

Integratie zorgsystemen biedt tal van voordelen

bouwbreed Premium

“De zorg voor goede kwaliteit van produkten, arbeidsomstandigheden en milieu heeft veel gemeenschappelijks. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die de verschillende zorgsystemen met elkaar combineren enthousiast zijn over de voordelen. De geintegreerde aanpak voorkomt niet alleen dubbel werk, de verschillende zorgsystemen blijken elkaar ook te versterken.”

Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een toelichting op de nieuw uitgebrachte brochure ‘Kwaliteitszorg, ook voor arbeidsomstandigheden en milieu. Die beschrijft in kort bestek waarop gelet moet worden bij de integratie van zorgsystemen en geeft praktische tips en nuttige adressen.

“De geintegreerde aanpak werkt het best wanneer niet eenzijdig de nadruk gelegd wordt op verschillen, maar gezocht wordt naar overeenkomsten. Sterker nog, naar die overeenkomsten die voordeel ke opleveren. Arbozorg kan daarbij als motor dienen, omdat zich hier de meeste raakvlakken met andere systemen voordoen. Alle inspanningen tot kwaliteitsverbetering centreren zich immers rond mensen die de zorg moeten uitvoeren. Door in teams te werken van mensen met een verschillende disciplinaire achtergrond worden de beste resultaten bereikt” , aldus SZW.

Een brede aanpak is volgens het ministerie overigens alleen mogelijk “in een open en flexibele bedrijfscultuur, waarin de creativiteit van medewerkers wordt benut en gestimuleerd door een innovatief leiderschap waarin medewerkers waarde ring krijgen voor het nemen van verantwoordelijkheid. Hoe sterker het zelfregulerend vermogen van een bedrijf is, des te beter ke problemen worden opgelost.”

Wil een geintegreerde aanpak van kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg kans van slagen hebben dan moeten ook de trainings- en opleidingsprogramma daarop aansluiten.

Belangrijk is eveneens dat de hele organisatie deelneemt aan die aanpak.

SZW stelt vast dat de kwaliteits- en milieudeskundigen in veel bedrijven een behoorlijke inbreng hebben in het ondernemingsbeleid: “Daarbij blijven de arbodeskundigen nogal eens achter. Hun invloed blijft veelal beperkt tot de produktie.”

Reageer op dit artikel