nieuws

Houtindustrie stelt arbo-promotors aan

bouwbreed

Er komen in de houtindustrie (timmerfabrieken, houthandel etc.) speciale arbo-functionarissen. Sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat in elk bedrijf een arbopromotor wordt aangesteld.

Dat is vooral belangrijk in kleinere bedrijven, waar een ondernemingsraad ontbreekt.

Taak van de arbo-promotor wordt namelijk het inventariseren in het eigen bedrijf van mogelijke gevaarlijke werkomstandigheden en ongezonde situaties. Hij legt de gesignaleerde gebreken vervolgens voor aan de bedrijfsleiding en doet suggesties om tot oplossingen te komen.

Met de aanstelling van de arbo-promotor loopt de houtindustrie volgens beleidsmedewerker W. Eshuis van de Bouw- en Houtbond FNV nadrukkelijk voorop. “Er is geen andere bedrijfstak die deze figuur kent” , verklaart hij.

De maatregel vloeit voort uit eerder dit jaar gemaakte caoafspraken terzake bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Centraal in dat pakket staat de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De werknemersorganisatie is inmiddels bezig voorbereidingen te treffen voor de werving, opleiding en begeleiding van arbo-promotors. Verwacht wordt dat er totaal enkele honderden zullen moeten worden aangesteld.

Voorop staat daarbij dat zoveel mogelijk getracht zal worden om geschikte kandidaten voor de arbo-functie zoveel mogelijk te zoeken in het werknemersbestand van de bedrijven zelf. Sociale partners hebben dat met elkaar afgesproken.

Ten behoeve van de opleiding zal samengewerkt worden met het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA). De bedoeling is dat het NIA een tweedaagse opleiding gaat verzorgen, met na enkele dagen een zogeheten ‘terugkom-dag’.

In de opleiding wordt vooral aandacht geschonken aan de arbo-wetgeving en de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisicos in de houtindustrie. Verwacht wordt dat de eerste cursussen gegeven zullen ke worden in februari of maart van het komend jaar.

Reageer op dit artikel